Doel

Stichting De Waakzaamheid heeft als primair doel steun te leveren aan het rijksmonument De Waakzaamheid en de bijbehorende omliggende gebouwen en percelen, zodat daarmee de instandhouding van het Rijksmonument De Waakzaamheid en bijbehorende omliggende gebouwen en percelen wordt gewaarborgd voor toekomstige generaties. De stichting is een zogenaamde Goede Doelen-stichting. De ANBI-kwalificatie is door de Belastingdienst vanaf de oprichtingsdatum d.d. 15 maart 2010 toegekend. Bestuursleden zijn in dit verband onbezoldigd en onafhankelijk. Eigendom en restauratie worden via een BV-structuur uitgeoefend.

Ontstaansgeschiedenis stichting

De restauratie van herberg De Waakzaamheid is oorspronkelijk een initiatief van het Bouwbedrijf Somass, een bekend restauratiebedrijf van Zaanse houtbouw. De restauratie van het zwaar vervallen Rijksmonument past in een plan tot herstel van de gehele omgeving van de Kooger Sluis, waaronder ook de vroeg-20e eeuwse ‘stenen’ Waakzaamheid.

Vorig jaar heeft De Waakzaamheid meegedaan aan het TV-programma ‘Het mooiste pand van Nederland’. De hoofdprijs was een bedrag van 1 miljoen Euro, beschikbaar gesteld door de Bankgiroloterij. Na een spannende strijd in de finale greep De Waakzaamheid net naast de hoofdprijs.

De reacties tijdens de wedstrijd vanuit het Zaanse publiek en ook van buiten de Zaanstreek waren hartverwarmend. De Waakzaamheid leeft onder een groot publiek. Van alle kanten kwamen dringende oproepen om in ieder geval met het project verder te gaan.

Onze stichting heeft die oproepen serieus genomen en zich op korte termijn tot doelstelling gesteld de herberg weer in oude luister te herstellen. Een belangrijke taak van de in maart jl. opgerichte stichting is te trachten op korte termijn een financiële basis te vinden voor een verantwoord besluit ten aanzien van de doorgang van de restauratie.

De afgelopen tijd hebben er diverse initiatieven plaatsgevonden door uiteenlopende initatiefnemers en vanuit de stichting. Onder andere de ‘tegeltjesaktie’, een foto-expositie in De Waakzaamheid en in het Molenmuseum, een door de historische vereniging Koog-Zaandijk uitgegeven fotoboekje over De Waakzaamheid, een broodnodig ontbijt door het Zaanse Bakkertje, de aktie ‘adopteer een plank’ en de slotavond van De Corner gehouden in De Waakzaamheid.

Plan

Stichting De Waakzaamheid heeft als doel om financiële steun te leveren aan herbouw- en restauratieprojecten ten behoeve van het behoud van historisch erfgoed in de Zaanstreek. De stichting heeft uiteraard ook het houten pand ‘De Waakzaamheid’ in zijn bezit met als doel om deze te restaureren. Wanneer het pand niet wordt gerestaureerd zal het nog meer vervallen en zullen de restauratiekosten exponentieel groeien.

Binnen Stichting De Waakzaamheid is een plan ontwikkeld om de problemen aan te pakken en de houten Waakzaamheid te restaureren. De schouders van de stichting zijn echter niet sterk genoeg om de lasten daarvan alleen te dragen. Stichting De Waakzaamheid zoekt nog steeds partners om de restauratie in zijn geheel te voltooien en het pand zo te behouden voor de toekomst.

Door de restauratie van het pand geeft de stichting de karakteristieke herberg weer terug aan de Zaankanters.